top of page

Våra butikspolicyer

Vi bryr oss

På dagens digitala marknad är ärlighet den bästa policyn. Därför erbjuder vi branschens mest generösa och transparenta policy. Läs vidare nedan och hör av dig om du har frågor.

Gifting

Allmänna köpvillkor

Beställning

Vad händer nu?

När du slutfört din beställning skickas en orderbekräftelse till din e-postadress. I bekräftelsen finner du alla uppgifter om produkter, pris, fakturerings- och leveransadress.

Är något fel i orderbekräftelsen uppmanas du omedelbart kontakta oss via e-post till info@bonboqs.se.

Priser

Detta gäller

Alla priser i butiken anges i SEK och alla priser är inklusive 25% moms.

Vi reserverar oss för prisändringar orsakat av prisändring från leverantör, feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset.

Leveranspolicy

Vad du behöver veta

Beställningar mottagna före kl. 14.00 levereras mellan 1-2 arbetsdagar. Du kan även välja ett önskat datum längre fram då leverans ska ske.

Om förseningar i leveransen skulle uppstå (utan att vi har meddelat dig om längre leveranstid) uppmanar vi dig att kontakta oss via info@bonboqs.se.

Beställaren ansvarar för att alla uppgifter, inklusive portkod, till mottagaren är fullständiga, eventuella fel i leveransen eller förseningar beroende på felaktiga uppgifter kan tyvärr inte ersättas.

Leveransen aviseras mottagaren via SMS. Är mottagaren inte hemma kontaktar budet först mottagaren via telefon. Därefter lämnas försändelsen vid dörren.

Vår returpolicy

Ångerrätt

Vid köp av varor på webbplatsen har du som kund en lagstiftad 14 dagars ångerrätt som gäller från det att du har tagit emot en vara som du har beställt. Observera att ångerrätten inte gäller på specialanpassade beställningar tex ''Säg det med en boqs'', box med personliga meddelanden eller egen logotyp. Ångerrätten gäller inte heller om om du som konsument brutit förseglingen på boxarna.

Vid nyttjande av din ångerrätt:

Om du ångrar dig inom 14 dagars efter köpet meddelar du detta till oss via info@bonboqs.se. I ditt meddelande ska ditt namn, din adress, e-postadress, ordernumret samt vilka varor som returneringen gäller framgå klart och tydligt.

Du bör senast inom 14 dagar efter ångermeddelandet returnera produkterna till oss.

Du står för returfrakt, leverans och skick på produkterna vid retur, produkterna bör därför skickas välpaketerade och i ursprunglig förpackning.

På återbetalningsbeloppet förbehåller vi oss rätten att dra av en summa motsvarande värdeminskningen jämfört med varans ursprungliga värde vid använd eller skadad produkt.

Ansvarsbegränsning

Vilka begränsningar finns?

Vi tar inget ansvar för indirekta skador som kan uppstå på grund av produkten.

Vi accepterar inget ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter utanför företagets rådande (Force Majeure). Dessa omständigheter kan exempelvis vara arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från leverantör.

Vidare tas inget ansvar för eventuella förändringar på produkter/produktegenskaper som ändrats av respektive leverantör och andra faktorer utanför vår kontroll.

Reklamation

Om vår policy

Vi besiktigar alla produkter innan de skickas. Skulle produkten ändå vara skadad eller felexpedierad när den anländer åtar vi oss i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning att kostnadsfritt åtgärda felet.

För att returnera en defekt vara kontakta oss via info@bonboq.se.

Meddelandet bör skickas omedelbart efter att defekten har upptäckts.

 

Hur går du tillväga vid reklamation?

Eventuella fel ska alltid reklameras skyndsamt till info@bonboqs.se där du anger ditt namn, din adress, e-postadress, ordernummer och en beskrivning av felet.

Om det inte lyckas oss att åtgärda felet eller leverera en liknande produkt, återbetalar vi dig för den defekta produkten i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vi står för returfrakt vid godkända reklamationer.

Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se.

Produktinformation

Förtydligande

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel på denna webbplats samt slutförsäljning av produkter och således dekorationsvariation på grund av ovanstående. Vi garanterar inte att bilderna återger produkternas exakta utseende då en viss färgskillnad kan förekomma beroende på bildskärm, fotokvalitet samt upplösning. Vi försöker alltid på bästa sätt att exponera produkterna så korrekt som möjligt.

Integritetspolicy

Dina uppgifter är säkra

Datasekretess är mycket viktigt för oss på Bonboqs och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas. Upplevs policyn som otydlig eller om någon fråga uppstår är ni välkomna att kontakta vår kundtjänst på info@bonboqs.se.

 

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?

Det svenska företaget är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

 

Var lagrar vi dina uppgifter?

De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA) i enlighet med gällande lagstiftning.

 

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Dina uppgifter kan delas internt inom företaget i kvalité och förbättringssyfte.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför vårt företag. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig.

 

Vilka är dina rättigheter?

Rätt till tillgång:  

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta vår kundtjänst, som skickar meddelar dig vilka uppgifter vi har registrerade.

Rätt till dataportabilitet: 

Varje gång som Bonboqs behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter ditt medgivande eller enligt ett avtal har du rätt att få en kopia på dina data i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format överförd till dig eller en annan part. Det innefattar endast de personuppgifter du har delgett oss.

Rätt till rättelse:  

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering:

Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av Bonboqs med undantag av följande situationer

*du har ett pågående ärende med kundservice

*du har en pågående order som ännu inte har skickats eller delvis har skickats

*du har en obetald skuld hos Bonboqs

*du misstänks för att ha eller har missbrukat våra tjänster under de senaste fyra åren

*om du har gjort inköp sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte

 

Din rätt att neka till behandling av personuppgifter på grund av ett legitimt intresse:  

Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på Bonboqs legitima intresse.  Bonboqs fortsätter inte att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl till processen som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk.

 

Din rätt att neka till direktmarknadsföring:

Du har rätt att neka till direktmarknadsföring.

Du kan välja bort direktmarknadsföring på följande sätt:

* Följ instruktionerna i varje marknadsföringsutskick

* Maila vår support på info@bonboqs.se

 

  

Rätt till begränsning:

Du har rätt att kräva att Bonboqs begränsar hanteringen av dina personuppgifter under följande omständigheter:

*Om du motsätter dig behandling av dina personuppgifter med utgångspunkt i Bonboqs legitima intresse, ska Bonboqs begränsa alla hantering av uppgifterna under pågående utredning av legitimt intresse.

*Om du har hävdat att dina personuppgifter är felaktiga måste Bonboqs begränsa all hantering av dessa uppgifter under pågående utredning av huruvida personuppgifterna är korrekta.

*Om behandlingen av personuppgifterna strider mot lagen kan du motsätta dig att personuppgifterna raderas och istället begära begränsning av användningen av dina personuppgifter

*Om Bonboqs inte längre behöver personuppgifterna men det krävs för att du ska kunna försvara dig mot rättsliga anspråk.

 

 

Hur kan du utöva dina rättigheter?

Vi tar dataskydd på mycket stort allvar och därför har vi kundservicepersonal som hanterar dina förfrågningar rörande dina rättigheter som anges ovan. Du kan alltid nå dem på info@bonboqs.se.

 

Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet: 

Om du anser att Bonboqs behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

 

Uppdateringar till vårt integritetsmeddelande:

Vi kan behöva uppdatera vårt integritetsmeddelande. Den senaste versionen av integritetsmeddelandet finns alltid tillgängligt på vår webbplats. Vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i integritetsmeddelandet, exempelvis syftet med användningen av dina personuppgifter, ombudets identitet eller dina rättigheter.

 

Varför använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att hantera ditt köp genom att behandla dina beställningar och returer via våra onlinetjänster och skicka dig meddelanden om leveransstatus eller i händelse av problem med leveransen av dina artiklar.

*Vi använder dina personuppgifter för att hantera dina betalningar.

*Vi använder också dina uppgifter för att hantera klagomål och garantiärenden gällande produkter.

*Dina personuppgifter används för att identifiera dig och för att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp online samt för att bekräfta din adress med externa partner.

 

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?

Vi hanterar följande kategorier av personuppgifter

* kontaktuppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress och telefonnummer

* betalningsuppgifter och betalningshistorik

* kreditinformation

* orderinformation

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla de tjänster som anges ovan till dig, för att företag ska kunna verifiera din adress, för att kommunikationsföretag ska kunna skicka dig en orderbekräftelse och till lagrings- och distributionsföretag i samband med leveransen av din order. Betalningsleverantörer för hantering av din betalning. Kreditupplysningsföretag för identitets- och kreditkontroller samt inkassobyråer.

 

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?

Förr oss på Bonboqs är en korrekt behandlingen av dina personuppgifter viktigt för att tillgodose dina intressen och för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lag. Mer om behandling av personuppgifter kan ni hi hitta i Dataskyddsförordningen (GDPR). Behandling av dina personuppgifter är nödvändigt för att Bonboqs ska kunna tillhandahålla tjänsten och leverera din order till dig.

 Kakor

vad innebär kakor?

En kaka är en liten textfil som sparas på din dator eller mobila enhet och hämtas därifrån vid senare besök på den aktuella webbplatsen. Om du använder våra tjänster förutsätter vi att du godkänner användningen av kakor.

 

Hur använder vi kakor?

Vi använder sessionskakor exempelvis när du använder produktfiltreringsfunktionen, för att kontrollera om du har lagt en vara i din varukorg.

Vi använder kakor både från första och tredje part i syfte att samla in statistik och användardata i aggregerad och individuell form i analyser för att optimera webbplatsen och visa dig relevant marknadsföringsmaterial.

Vissa tredjepartskakor införs av tjänster som visas på våra webbsidor och som inte ligger under vår kontroll. De läggs in av företag som tillhandahåller sociala medier och ger användare möjlighet att dela innehåll på webbplatsen, på det sätt som visas av deras respektive ikoner.

Vi använder också tredjepartskakor som utför spårning över flera domäner för att vi ska kunna tillhandahålla marknadsföring på andra webbplatser/i andra kanaler till dig.

 

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Du kan enkelt radera kakor från din dator eller mobila enhet via webbläsaren. För instruktioner om hur du hanterar och raderar kakor, gå till alternativet “”Hjälp”” i din webbläsare. Du kan välja att avaktivera kakor eller få en avisering varje gång en ny kaka skickas till din dator eller mobila enhet. Observera att du, om du väljer att avaktivera kakor, inte kommer att kunna utnyttja alla funktioner på vår webbplats.

bottom of page